Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Uitvoering door medewerker Bibliocenter € 100,00

Projecten en activiteiten kun je tot uiterlijk 1 week van te voren kosteloos annuleren. We zijn genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen bij een niet tijdige annulering.
Contactinformatie
Mw. Marianne Grosveld
T 0882432016
E basisonderwijs@bibliocent...

Mw. Clarie Pieters
T 0882432034
E basisonderwijs@bibliocent...

Mw. Thea van Pol
T 0882432036
E basisonderwijs@bibliocent...

Internet, maak mij wat wijs: workshop: groep 7 en 8

Uitvoering door medewerker Bibliocenter

Accenten: informatie vinden en beoordelen

Steeds vaker wordt informatie van internet gehaald.
Maar hoe weet je nu wie een website heeft gemaakt en is die informatie wel betrouwbaar?
De kinderen krijgen handvaten voor het zoeken en beoordelen van informatie op internet en gaan aan de slag met opdrachten.

Thema’s: informatievaardigheden

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Bijzonderheden:

- Maximaal 30 kinderen
- Duur: 1 les van 60 minuten in de klas
- Bij de uitvoering van dit project is een digibord noodzakelijk

Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • beoordelen en reflecteren
  • zoeken en vinden

Kerndoelen

  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 42 oriëntatie op jezelf en de wereld; onderzoek doen

Kerncompetenties mediawijsheid

  • doelen realiseren met media
  • informatie vinden en verwerken