Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Uitvoering door medewerker Bibliocenter € 131,00

Projecten en activiteiten kun je tot uiterlijk 1 week van te voren kosteloos annuleren. We zijn genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen bij een niet tijdige annulering.
Contactinformatie
Mw. Marianne Grosveld
T 0882432016
E basisonderwijs@bibliocent...

Mw. Clarie Pieters
T 0882432034
E basisonderwijs@bibliocent...

Mw. Thea van Pol
T 0882432036
E basisonderwijs@bibliocent...

Wijs met media: Omgaan met sociale media: groep 8

Uitvoering door medewerker Bibliocenter.

Accenten: bewustwording over de rol en invloed van social media

In deze les praten we met leerlingen over social media en de invloed van social media op het eigen gedrag. Leerlingen denken soms te makkelijk over de gevolgen van hun gedrag op internet.
Voor het geven van de les is een digibord nodig.

Thema’s: social media, veiligheid op internet

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Bijzonderheden:

- Maximaal 30 kinderen
- Bij de uitvoering van dit project is een digibord noodzakelijk

Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen
  • beoordelen en reflecteren

Kerndoelen

  • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
  • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef

Kerncompetenties mediawijsheid

  • doelen realiseren met media
  • inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
  • reflecteren op het eigen mediagebruik